Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

Nákupní řád - obchodní podmínky


Tyto níže uvedené podmínky se vztahují na maloobchodní prodej prostřednictvím
internetového obchodu. Provozovatelem je:

Jaroslav Valeš
Kateřinská 152
46014  Liberec 17
IČO: 49080989
DIČ: CZ7502282601

zapsáno v živnostenském rejstříku č.j. ZU MML/4525/13/Mic/3


Objednání zboží a dodací podmínky


Objednávky jsou považovány po potvrzení od dodavatele za závazné. Každá objednávka je
potvrzena zasláním zprávy na e-mail uvedený zákazníkem. Storno objednávky je možné e-
mailem nebo telefonicky v den objednávky
. Pro autopotahy šité na míru platí dle ustanovení § 1837 zákona 89/2012 Sb., písmeno d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Provozovatel může zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí. V případě, že provozovatel zruší objednávku nebo jsou na straně provozovatele jiné překážky s vyřízením objednávky, kontaktuje provozovatel ihned zákazníka a navrhne řešení. V případě neschválení bude objednávka stornována.

Dodací lhůta je u autopotahů šitých na míru 14 – 21 pracovních dnů od objednání. Ostatní zboží expedujeme ihned po objednání, pokud je skladem, nebo do 7 dnů od objednání. V případě delší dodací lhůty Vám dodací termín sdělíme a objednávku budeme s Vámi konzultovat.


Dodání zboží zajišťujeme prostřednictvím České pošty nebo PPL CZ .V případě poškození obalu při přepravě zboží nepřebírejte a sepište s dopravcem protokol a informujte nás. Podpisem při přebrání zboží od dodavatele ztvrzujete, že zboží bylo dodáno nepoškozené. A na pozdější reklamace na porušení obalu nebude brán zřetel.


Osobní odběr na adrese :

Jaroslav Valeš, Kateřinská 152, 46014, Liberec 17,  od 7.30 do 13.00 hod


Platební a cenové podmínky


Zboží zasíláno na dobírku, platba při převzetí zboží. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem, který zároveň slouží jako záruční list. Při nepřevzetí zboží bude na zákazníkovi vymáhána náhrada nákladů spojených s přepravou zboží.

Cena poštovného: ZDARMA  při objednávce nad 2000,-Kč bez DPH - platí jen pro Českou republiku

                                        130,-Kč při objednávce do 2000,-Kč bez DPH

                                        390,-Kč Slovensko včetně DPH


Osobní odběr:  ZDARMA - expediční poplatek neúčtujeme. 


Ochrana údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Osobní údaje poskytnuté za účelem nákupu zboží v internetovém obchodě, mohou být využity pouze pro nabízení dalšího obchodu a služeb zákazníkovi tímto internetovým obchodem. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně.


Reklamace a vrácení zboží


Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.. Zákazník tak musí učinit do 14 dnů od převzetí zboží a to písemně spolu se zaslaným zbožím na adresu dodavatele na vlastní náklady. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém ho zákazník převzal, v původním obalu a ke zboží musí být přiložena veškerá dokumentace a příslušenství a daňový doklad a
originální obal. Pro autopotahy šité na míru platí: dle ustanovení § 1837 zákona 89/2012 Sb., písmeno d) nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník.
V případě, že zákazník zaslal zpět neporušené a včetně všech potřebných dokumentů, vrátí dodavatel kupní cenu za zboží, mimo expedičního poplatku na účet zákazníka nejpozději do 14 dní od obdržení zboží.


(§ 1837)Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,


Dodavatel poskytuje záruku na zboží 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne vystavení daňového dokladu.


Reklamace jsou vyřizovány na adrese provozovny: Kateřinská 152, 46014, Liberec 17.
Zboží je do místa reklamace přepravováno na náklady zákazníka. Zboží bude následně předáno
k posouzení, o jehož výsledku budete neprodleně informováni. Po vyřízení reklamace je zboží
zasláno bez dalších expedičních poplatků zpět zákazníkovi nejdéle do 30 dnů od doručení
reklamace.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Zákazník zasláním závazné objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.


V Liberci 1.1.2014